Svartvitt aluminiumskyddsklämma

- Dec 28, 2017-

Silikonutveckling bygger på akryllimutveckling, eftersom de senaste åren för 3C-produktets ytbehandlingsbehov ökar, och dessa applikationer har en stor roll i den så kallade eftermarknaden, det vill säga affären och sedan av konsumenten själv.