Orsaker till kvarvarande PE-skyddsfilm

- Feb 19, 2020-

Många av orsakerna till resterande PE-skyddande filmlim är mänskliga faktorer. Skyddsfilmen är mycket enkel vid första anblicken och tänker att alla typer av filmer kan tillgodose skyddsbehovet för sina egna produkter. Men det finns fortfarande mycket expertis i det. Till exempel krävs en högtemperaturbeständig skyddsfilm under den höga temperaturen i tillverkningsprocessen; Det är nödvändigt att hålla filmytan fri från kemiska rester som fett och bananvatten före filmning, annars är det lätt att orsaka kemiska reaktioner mellan återstoden och limet, vilket orsakar avgasning och så vidare.

För det andra, de inre faktorerna för lim

11. Kohesivt fel: Både den skyddade ytan och underlaget har tryckkänsligt lim och skyddsfilmens gummierade yta tappar sin glans.

2. Klibbig basskada: det finns mer gummirester på den skyddade ytan, och underlaget på den belagda sidan av PE-skyddsfilmen kan ses.

3. Restmigration: En liten mängd tryckkänsligt lim kvarstår på ytan som ska skyddas, och glansen på den PE-skyddande filmbelagda ytan förblir god. https://www.pe-protectionfilm.com/