Egenskaper och tillverkningsprocess av Medium Limskyddande Film För Metall

- Jan 21, 2019-

Den metallskyddande filmen i metallen är isolerad från metallen i den skyddande filmdelen av dammmetallytan och syre i luften samverkar med andra oxidationsmedel för att bilda en metalloxidskyddande film på metallytan. Metalliska ytfilmer kan också framställas som ett resultat av interaktion med andra gaser, ångor eller flytande media. I praktiska fall är emellertid metalloxidfilmen mer tempererad. I vissa fall kan skyddsfilmen växa till en betydande tjocklek, medan i ett annat fall den resulterande filmen är mycket tunn och så tunn som endast några molekylära skikt.

I processen att bilda en viskös skyddande film i en metall, när ett medium verkar på en metall bildas en film bildad av ett lager av molekyler på grund av A-bindningen hos de två, och sedan medietatomen (eller jon) och metallatomen (mer korrekt Soul A ska vara joner och elektroner. Det kommer också att diffundera genom membranet. När det möts i membranet kombineras det för att bilda en ny sönderfallsprodukt och tjocknar membranet.

Egenskaper för viskös skyddande film i metall

1. Viskositeten är stabil, lätt att använda, lätt att riva och lätt att hålla fast, ingen rester.

2. PE material, miljöskydd och energibesparing.

3. Andning är bättre, och pasta effekten är vacker.

Ytskydd av aluminiumplastbräda, rostfritt stålbräda, färgplåt, aluminiumplåt, aluminiumprofil, golv, matta, glas, säkerhetsdörr och annat material under transport och bearbetning.

 

https://www.pe-protectionfilm.com/