Klar skyddsfilm för marmor genomskinlighet garanti åtgärder

- Jan 08, 2019-

Idag är skyddsfilmen oumbärlig i alla samhällsskikt. Å ena sidan kan skyddsfilmen förhindra att ytan på produkten blir repad, å andra sidan kan den effektivt förhindra att dammet faller in och hålla ytan ren. Kort sagt, den marmor transparenta skyddsfilmen spelar en viktig roll i applikationen, det kan sägas att som skyddshelgonet kan det ge ett gott ytskydd för marmor.

 

Ur applikationssynpunkt är transparensen hos den marmor transparenta skyddsfilmen väldigt viktig. Så i produktion vet du hur man säkerställer insynen i skyddsfilmen? Den skyddande filmen som vanligtvis används är en PE-skyddande film. Den skyddande filmen är ett kristallint material och kristalliserar lätt. Om det inte kyls snabbt, tenderar det att minska transparensen och förlängningen vid brott. Blåsgjutningsprocessen har dålig kylningseffekt, hög kristallinitet och låg filmgennemsiktighet.

 

Samtidigt bör en bra produktionsprocess väljas i produktionen, och en lämplig mängd anti-dimningsmedel bör tillsättas. På basis av ovanstående tillsätts ett transparent kärnbildande medel. Dessutom rekommenderas råmaterialet i den marmor transparenta skyddsfilmen att vara låg i dis och hög smältning.