Vanliga PE-skyddskrav för användning

- Sep 21, 2020-

1. Lämplig vidhäftningsförmåga: lätt att klibba och riva;

2. Stabil skalningskraft: små förändringar över tiden, det vill säga ju mindre skalningskraften stiger, desto bättre;

3. Bra väderbeständighet: under solens exponering är livslängden så lång som sex månader till ett år;

4. Lång lagringstid: lagring i lager i mer än ett år, ingen kvalitetsförändring;

5. Ingen förorening och ingen korrosion: limet är inert och reagerar inte kemiskt med ytan på det material som ska fästas;

6. Utmärkta mekaniska egenskaper: draghållfasthet, elastisk modul, töjning etc. som uppfyller användarens krav. Https://www.pe-protectionfilm.com/