Dekorativa laminat Polyeten Skyddsband

- Dec 28, 2017-

Skyddande film i användningen kan delas: Plastskyddande film, digitalt produktskydd, filmskyddande film, hemskyddsfilm, livsmedelsskyddsfilm och så vidare. Men med populariteten hos digitala produkter som mobiltelefoner har skyddsfilmen långsamt blivit en allmän beteckning av skärmskyddande membran.