Lättanvänd transparent plastfilm och förpackningsprocess

- Apr 02, 2019-

När den transparenta plastfilmen används hänvisar den huvudsakligen till komposithartslimet. Vid användning används den huvudsakligen för bindning av olika genomskinliga plastmaterial. Limet härdas vid rumstemperatur, vilket är mycket bekvämt när det används. Det kan limas, limas och artificiellt. När limet är helt härdat, är limet i ett lätt genomskinligt mjukt tillstånd, som är vattentätt, högtemperaturbeständigt, korrosionsbeständigt, surt och alkaliskt resistent och har hög bindningsstyrka.

Transparent plastfilm är den mest använda inom förpackningsområdet. Plastfilm kan användas för livsmedelsförpackning, förpackning av elektriska produkter, förpackningar för dagliga förnödenheter, klädförpackningar och så vidare. De har en sak gemensamt, det vill säga plastfilmen bör tryckas i färg och som ett matpaket krävs en flerskiktskomposit eller en vakuumplätering av aluminium. Därför krävs ytan av plastfilmen för att ha en hög fri energi och en stor våtspänning för att underlätta fast vidhäftning av tryckfärgen, bindemedlet eller det aluminerade skiktet till plastfilmen.

Vid tillverkning och höghastighetsförpackning av plastfilm krävs filmens yta för att ha en viss friktionsegenskap för att förhindra att filmen sticker eller glider; när den används för förpackning av elektriska apparater och elektroniska produkter, måste filmen ha vissa antistatiska egenskaper och liknande. Ytspänningen hos en plastfilm beror på den fria energin hos plastfilmens yta, som i sin tur beror på själva molekylstrukturen hos filmmaterialet.

www.pe-protectionfilm.com