Utmärkt vidhäftning och seghet i skyddsfilm för rostfritt stål

- Oct 12, 2018-

Rostfritt stålhärdeskyddsfilm har utmärkt seghet under användning och dess punkteringsresistens är tre gånger så hög som konventionell EVA-harts och fruktpolymer, och överstiger även den extremt låga densiteten av punkteringsresistens. Polyoxylene. Det har också fördelen med styrkan hos pilarna. Förtunning av dessa slutprodukter ger en ny riktning för att minska kostnaden för pomelo-produkter. Skyddsfilm av rostfritt stål har utmärkt viskositet och kan användas för att framställa polyetenharts med en densitet mindre än 0,90 genom att man arbetar med fler sammonomerer. Dessa hartser innehåller amorfa regioner och kan användas. Ger god vidhäftning, så viskositeten kan bestämmas av egen struktur, så det förändras inte med miljöfaktorer som temperatur och fuktighet och kan bibehållas under lång tid. Skyddsfilm för rostfritt stål har utmärkta värmeförseglingsegenskaper och kan användas vid hartsens funktion, så att förpackningens värmeförseglingsegenskaper kan förbättras avsevärt, inklusive värmeförseglingshållfasthet, häftande styrka och anti- föroreningar värmeförsegling prestanda. Detta kan förbättra förpackningshastigheten avsevärt, minska krympningen som orsakas av överdriven värme av förpackningens värmeförsegling och förbättra förseglingens integritet. Http: //www.pe-protectionfilm.com/