Extrusiv profil Skyddsfilmskyddsfilm

- Dec 28, 2017-

Denna del av ansökan, särskild tonvikt på användningen av avgaserna, för att folie processen, för att undvika förekomsten av bubblor och silikagel för att tillgodose behoven hos denna del av konsumenten används silikagel i produktionen av klistermärke för skydd av husdjurssubstrat. (allmänt använd kiselgeladsadsorption huvudsakligen)