Filmfärdigheter i glasskyddande film

- Oct 05, 2020-

När du beskär glasskyddsfilmen bör det noteras att filmens storlek bör vara större än glasets storlek för att underlätta framtida reparationer. Faktum är att sådana filmer i allmänhet är i två lager, den ena är färgad och den andra är transparent Ja, när skyddsfilmen är fäst på glaset, för att undvika luftbubblor vid denna tid, måste du skrapa fukten inuti i fyra vägbeskrivning.

Försiktighetsåtgärder för skyddsfilm av glas:

När du torkar av skyddsfilmen av glas måste du vara uppmärksam på att kontrollera verktygen som används. Visa inga ojämnheter eller fästingar. När filmen skärs måste du ägna särskild uppmärksamhet åt glasets storlek och kvantitet. Mät på samma sida av glaset. Vid skärning måste du också rikta in mitten på filmens kant för att skära. Efter att filmen har klistrats in kan du spraya en liten mängd tvättmedel på den, vilket effektivt kan ta bort restytan Objekt och sedan torka av dem med en trasa

Faktum är att skyddsfilmen av glas är mycket användbar i vårt dagliga liv. Det är på grund av dessa fördelar och fördelarna med användningen att det kommer att gillas av många kunder på marknaden. Produktens värmeisoleringsfilm har stark säkerhetsprestanda vid användning. , Den har också hållfasthetsprestanda av glasfragment, så säkerhetsprestanda för sådana produkter är högre än för härdat glas, men påminn alla om att välja vanliga tillverkare när de köper skyddsfilmer. Https://www.pe-protectionfilm.com/