Högt tryck Lamitnates Transparent skyddsfilm

- Dec 28, 2017-

och dess roll i fältet skärm skydd film är också en mängd tidigaste HD scratch. Material från de tidigaste PP-material till det nuvarande populära AR materialet, mitten erfarna mer än 5 år av utveckling, långsamt genom det stora antalet mobiltelefon grupper accepteras.