Hur förändras viskositeten hos skyddsfilmen med vädret?

- Sep 14, 2020-

Eftersom olika luftfuktigheter och omgivningstemperaturer har större inverkan på skyddsfilmens viskositet, eftersom skyddsfilmens lim är huvudsakligen lösningsmedelsbaserade lim, kommer närvaron av fukt oundvikligen att påverkas av miljön. Viskositetsfluktuationer.

För att uttrycka det enkelt, när vädret är kallt och luften är torr, minskar limets intermolekylära vitalitet och viskositeten minskar. Under den varma och fuktiga våren kommer viskositeten att öka lite, speciellt på den varma sommaren blir limviskositeten högre. Om det är en särskilt fuktig miljö kan fukt tränga in i limskiktet (det finns många lim som är vattenlösliga lim), och viskositeten kommer också att förändras annorlunda.

Därför rekommenderas att du använder skyddande film, särskilt storskalig film i branschen, innan den officiella produktionen, att du testar flera gånger för att helt eliminera dessa externa ogynnsamma faktorer så att filmskyddsprocessen kan slutföras bättre och mer stabilt. Fabriken kan Det sparar också arbetskraftskostnader och materialkostnader och minskar produktförluster på grund av tekniska fel vid filmning. Http://pe-protectionfilm.com/