Hur länge kan PE-skyddsfilmen pågå efter exponering

- Feb 25, 2020-

PE-skyddsfilmen som vi använder visas ofta i solen, speciellt vid underhåll av varor, och exponeringsvillkoren finns också i klubben. Men vi vet alla att exponering är det främsta skälet till deras förlust av prestanda. PE-skyddsfilm, PE-skyddande filmtillverkare minskar livslängden.

Enligt tillverkaren av PE-skyddsfilmen kommer PE-skyddsfilmen som utsätts för solljus att bilda rynkor, minska viskositeten, korrosiviteten och krackningen av underhållsfilmen. Men även i denna situation har högkvalitativ PE-skyddsfilm också en livslängd på mer än ett halvt år.

Därför, om de produkter som ska underhållas måste placeras i solen, måste PE-skyddsfilmen på dem bytas ut var sjätte månad. https://www.pe-protectionfilm.com/