Hur man väljer PE skyddsfilm för kakel

- Dec 28, 2018-

När du väljer en PE-skyddande film för plattor, se till att produkten har lämplig transparens och glans. Det vill säga, om användaren har ett högre krav på insynen i skyddsfilmen är det nödvändigt att observera filmens transmittans vid tidpunkten för urvalet och transmittansen måste vara minst 92% eller mer. Om användaren inte behöver transparens väljer du den vita filmen som vanligtvis används. Om du väljer vit film måste du se hur det lyser.

 

Den andra är att uppmärksamma valet av lämpliga specifikationer. För användaren måste vi överväga huruvida bredden och tjockleken på PE-skyddsfilmen för keramiska plattor uppfyller kraven för användning, och tjockleken behöver vara likformig och tjockleken på den horisontella och vertikala kan inte vara för stor, så att kakelfilmen är bättre att använda. .

 

Slutligen var uppmärksam på utseendet på produkten. Under normala förhållanden bör kvaliteten på kvalificerade PE-kakelfilmprodukter vara jämn och platt, inte vara ojämn eller svarta fläckar, föroreningar och så vidare. Dessutom bör ytan på skyddsfilmen inte ha bubblor, pinhål och streck och kvaliteten på skyddsfilmen är utmärkt.