Hur väljer jag rätt skyddsfilm?

- Jun 01, 2020-

När du väljer en skyddsfilm kan du först skilja den efter syftet. När du skyddar mat måste du välja speciella skyddsprodukter för mat. När du skyddar skärmen på en mobiltelefon kan du köpa en speciell film för mobiltelefoner att använda. När du väljer membran kan du dessutom också kombinera vissa urvalsmetoder att köpa, så att produkten kan vara mer i linje med de faktiska applikationsbehovet.

Under valet av skyddsfilmen kan du först observera objektets yta eftersom ytviskositeten för olika material har en viss skillnad, om den valda filmviskositeten inte är lämplig, kommer den lätt att lösgöras under användning, så att den inte kommer att spela en bra skyddande roll, så Måste baseras på faktiska behov. Vissa membran måste också genomgå en viss efterföljande behandling under användning. Denna efterföljande bearbetning kan göra att membranet och föremålet passar närmare och ger längre skydd. Huruvida efterföljande bearbetning krävs eller inte beror också på objektets art. När du väljer en film, använd inte viskositet som det enda kriteriet. Om filmens tjocklek inte är lämplig kan den ideala skyddseffekten inte uppnås under användning. Därför bör standarderna för viskositet och tjocklek vara rimliga.

Många skyddsfilmer har också en viss töjning och kan sträckas under användning, så valet av flexibilitet när du väljer en film är också ett av kriterierna. För att vara mer användbar när man använder membran för att skydda föremål, bör människor ha en viss förståelse för membranvalskraven.

https://www.pe-protectionfilm.com