Hur man kontrollerar produktionsmiljön av skyddsfilm

- Sep 30, 2020-

Det finns två viktiga punkter i kvalitetskontroll av skyddande filmprodukter. Repor och smuts måste undvikas. För att uppfylla dessa två krav måste vi först ha en god produktionsmiljö. Skärningsanläggningen är utrustad med en oberoende dammfri reningsverkstad för skyddande filmproduktion. Dammfri rening verkstad kallas också ren verkstad och renrum, Clean room avser avlägsnande av partiklar, skadlig luft, bakterier och andra föroreningar i luften inom ett visst utrymme, och inomhustemperaturen, renlighet, tryck, lufthastighet och luftfördelning, buller, vibrationer, belysning, och statisk kontroll Inom ett visst spektrum av krav, ges speciellt utformade rum.

Oavsett hur de yttre luftförhållandena förändras krävs det att de renlighets-, temperatur-, fuktighets- och tryckparametrar som ställs in i den dammfria reningsverkstaden kan upprätthållas oförändrad. Enligt kraven i produktionsprodukterna har rensenligheten i den dammfria reningsverkstaden olika nivåer på 100, 1 000, 10 000, 100 000 och 300 000.

I den dammfria reningsverkstaden är under dynamiska förhållanden den största källan till bakterier och damm operatören. När operatören går in i den dammfria reningsverkstaden måste han därför bära rena kläder och blåsa ren luft i 15 sekunder i luftduschrummet för att avlägsna dammpartiklar som fästs på klädernas yta.https://www.pe-protectionfilm.com/