Hur man hanterar degummingsfenomenet med aluminiumplåtsskyddsfilm

- Oct 19, 2020-

Degummingsfenomenet har blivit ett vanligt fenomen i filmer och band. Naturligtvis är ett sådant fenomen inte bra. Generellt måste själva produktens kvalitet vara hård, så det är ett stort problem att vara uppmärksam på i produktionen.

I allmänhet måste, efter att konstruktionen av användarens enhet är klar, aluminiumplattans skyddande film avlägsnas från profilens yta. Limmet som uppträdde på skyddsfilmen följde emellertid inte skyddsfilmen utan förblev på produkten av profilen. Ett fenomen som vi inte vill se'

Vad som finns kvar på profilen kommer i allmänhet att göra att aluminiumplattans skyddsfilm inte kan skalas effektivt. Generellt finns det två möjligheter. Det ena är det känsliga limet som används i aluminiumplattans skyddande filmprodukt och det känsliga limet som inte är den skyddande filmen. Det är vanligtvis svårt att jämföra, och detta är också ett vanligt problem med den skyddsfilm som produceras av vissa olagliga tillverkare av skyddande film.

En annan möjlighet är att materialet som används i aluminiumplattans skyddsfilm är för mjukt. Naturligtvis finns det inget sätt att motstå en dragkraft under skalningen, så att utseendet på sprickbildning inträffar under skalningen. Generellt sett är detta ett problem för användarna. problem.https: //www.pe-protectionfilm.com/