Hur löser du återstående problem?

- Aug 23, 2018-

PE-skyddsfilmen hålls inte fast vid den skyddade produkten, och den lossnar under transport och användning. Anledningen till detta problem är exakt motsatsen till det tidigare problemet. Den största möjligheten är att skyddsfilmprodukten används i produktionen. Viskositeten hos det känsliga limet är inte tillräckligt. Det finns också en möjlighet att trycket på den gjutningsmaskin som används av användaren när formen appliceras, räcker inte, eller profilens yta är inte ren, damm eller färg etc. som påverkar den vidhäftande effekten av känsligt lim! Om detta problem uppstår är det nödvändigt att sikta på orsaken, rätt medicin, byt ut det känsliga limet, öka filmtrycket eller var uppmärksam på effektiv rengöring av profilens yta när filmen appliceras för att undvika sådana problem .

PE skyddsfilm fungerar bra i mitten efter användning under en tidsperiod, men de två ändarna är vinge. Den främsta orsaken till detta fenomen är att skyddsfilmen har en större grad av sträckning under pastaprocessen med den skyddade profilen. I högtemperaturmiljön finns ett onödigt retraktionsfenomen. Detta problem uppstår främst i produkter från sydkunder. Därför bör PE skyddsfilm vara uppmärksam på påverkan av temperaturens temperaturskillnad på användningen av produkten under produktionsprocessen och undvik det under pastaprocessen.

http://www.pe-protectionfilm.com/