Hur använder man teppeskyddstejp?

- Jul 15, 2020-

Hur använder man teppeskyddstejp?

Teppeskyddstejp kan ge tillfälligt skydd för mattor från smuts, färg, damm, konstruktionsskräp och skador. Den appliceras lätt och rivs av. Vid användning av filmen måste vi uppmärksamma följande:

1. Lämna inte mattan skyddstejpen på mattan längre än 45 dagar.

2. Använd inte på ull eller orientaliska mattor. Inte lämplig för användning på mattor, slitna mattor eller löst monterade mattor.

3. Använd inte på hårda ytor, till exempel lövved, keramiska plattor, linoleum, vinylgolv eller marmor.

4. Applicera inte på en fuktig yta, vilket förhindrar att fukt förångas och kan orsaka missfärgning av mattfibrer.

5. Vanligtvis kan områden med hög trafik eller utomhuseksponering kräva förnyelse av filmen varje vecka.

6. Produkten ska ha rumstemperatur.https://www.pe-protectionfilm.com/