Hur använder man självhäftande mattfilmfilm?

- Feb 26, 2018-

Självhäftande mattfilmfilm kan ge tillfälligt skydd för mattor från smuts, färg, damm, byggnadsskräp och skador. Den appliceras lätt och slits av. Under användningen av filmen måste vi vara uppmärksamma på följande:

 

1.       Lämna inte teppens skyddstejp på mattan längre än 45 dagar.

2.       Självhäftande mattfilmfilm är enbart en gångs användning. Avlägsna och kassera i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

3.       Använd inte på ull eller orientaliska mattor. Ej lämplig för användning på mattor, slitna mattor eller lösgörda mattor.

4.       Använd inte på hårda ytor, som lövträ, keramikplattor, linoleum, vinylgolv eller marmor.

5.       Applicera inte på nyklädda mattor där ett lim eller lim har använts. Låt upp till 72 timmar för att några ångor ska avdunsta innan filmen läggs.

6.       Applicera inte på en fuktig yta , vilket förhindrar att fukt avdunstar och kan orsaka missfärgning av mattan.

7.       Om mattan nyligen rengjordes, låt den torka helt i minst 10 dagar innan du använder filmen.

8.       Vanligtvis kan höga trafikområden eller utomhusexponering kräva förnyelse av film varje vecka.

9.       Produkten bör vara vid rumstemperatur.