Hur man använder skyddsfilmen för målad metall

- Mar 13, 2019-

För att skyddsfilmen för målad metall ska kunna spela sin förfogande funktion, måste skyddsfilmen vara helt icke porös; För det andra är skyddsfilmen stabil i mediet; Dessutom överges skyddande film och huvudmetallorange; skyddande film Har en termisk expansionskoefficient nära värden av värdmetallen

Till exempel kan aluminium och järn bilda en komplett oxidfilm i luft med hög temperatur. Oxidfilmen har en skyddande effekt på burets tillstånd, men järnoxidfilmen har ingen stark vidhäftning mot metallorange, så det skyddar inte. Ett annat exempel är alkalimetall och jordalkalimetall. Eftersom den bildade oxidskyddande filmen är ofullständig har den en skyddande effekt mot gasrot.

Färgmetallskyddsfilmen som tillverkas av det högeffektiva materialet kan täcka metallytan med ett lager av material som effektivt kan förhindra omvärlden, såsom långsiktigt klimat, regndroppar eller mänsklig skada och skydda det mot förlust .

Många har föreslagit att den skyddade metallfilmen kan torkas med alkohol. Problemet är uppenbart. Alkohol är mer eller mindre frätande. För den skyddande filmen, oavsett hur bra den skyddande filmen är, är den fortfarande. Det är relativt bräckligt, så om det är smutsigt eller lite blomma, är det bäst att torka det med vatten och en trasa för att förhindra att den metallskyddande filmen från att vara korroderade.

https://www.pe-protectionfilm.com/