Långsiktiga lagrings- och användningsegenskaper för Pe Protective Film For Aluminum Profile

- Dec 01, 2018-

Aluminiumprofilskyddsfilmen är uppdelad i två kategorier

1. Aluminiumskyddande film för byggande på plats

2. Skyddande film för aluminiumfabrikat

Den traditionella konstruktionens skyddsfilm för skyddsfilm av aluminiumprofil har egenskaperna för stark anti-aging förmåga och hög vidhäftning. Den skyddande filmen för byggande av aluminiumprofilens skyddande film har främst mjölkvittyp och svartvitt skyddsfilm. Tillverkad av oljig lim, bra initial vidhäftning, lätt att hålla fast konstruktion, viskos med hög vattentillförsel, stark anpassningsförmåga under svåra klimatförhållanden och lågt pris än PVC-skyddsfilm.

Aluminiumprofilens skyddande film har egenskapen att inte förorena aluminiumytan i en långvarig lagringsmiljö. Det finns tryck, transparent, mjölkvit tryckning, svartvitt filmutskrift och andra typer. Olika vidhäftningskrav från spegelstål och aluminium till elektroforetisk aluminium och anodiserad aluminium, pulverformad aluminium och fluorkulor sprutad aluminium.

Det är mycket viktigt att kontrollera profilfilmens aluminiumfilm när den används. Om filmtjockleken överskrider den erforderliga filmtjockleken förloras materialet; Om filmen är för tunn kommer en serie filmfel att uppstå. Filmtjockleken bör kontrolleras regelbundet. För att undvika att filmen är för tjock eller för tunn måste beläggningsutrustningen bibehållas i enlighet med utrustningsleverantörens krav.