PE skyddsfilm temperaturkrav under produktionsprocessen

- Sep 07, 2020-

1. Uppvärmningsstadium

Under förutsättningen att pe-skyddsfilmen inte påverkas av ånga bör uppvärmningstiden vara så kort som möjligt, så länge ångan matas kontinuerligt och jämnt in i härdningsrummet i 1 till 1,5 timmar.

2, konstant temperatur skede

Den konstanta temperaturstadiet är ett viktigt steg där den gröna kroppen genomgår hydrering och hydrotermisk syntes för att öka styrkan. Med förlängningen av den konstanta temperaturtiden, desto mer aggregeras hydratet, desto snabbare blir styrkans tillväxt. Men efter att den konstanta temperaturen når en viss tidsperiod börjar styrketillväxten att sakta ner. Olika råvaruförhållanden, olika produktionsprocesser och aerated block som produceras har en optimal konstant temperaturtid som motsvarar dem.https://www.pe-protectionfilm.com/