Pe skyddsfilm för marmor prestanda och användning krav

- May 29, 2019-

Pe skyddsfilm för marmor prestanda krav

1. Pe skyddsfilmen för marmor är inert mot ytan av materialet som ska skyddas.

2. Skyddsfilmen har god vidhäftning mot materialet som ska skyddas. Under materialhantering och bearbetning stiger inte skyddsfilmen och faller av.

3 har skyddsfilmen bra väderbeständighet och stabilitet hos hållkraften. Efter flera dagar eller en lång tid, är inte peeling force signifikant ökad, och det är lätt att ta bort. När filmen tas bort, kvarstår inget kvarvarande lim på den skyddade ytan och ingen skugga kvar.

4, låg kristallpunkt

Pe skyddsfilm för marmor krav

1, lämplig viskositet: lätt att klistra lätt att riva.

2, peeling force är stabil: förändringen över tiden är liten, det är ju mindre peeling force, desto bättre.

3, bra väderbeständighet: under förhållandena med sol exponering är användningsperioden upp till sex månader till ett år.

4, lång lagringsperiod: lagrad i lageret i mer än ett år, ingen kvalitetsförändring.

5, ingen förorening, ingen korrosion: limet är inert, reagerar inte med ytan av materialet som ska bindas.

6, mekaniska egenskaper: i enlighet med användarens krav på draghållfasthet, elastisk modul, förlängning och så vidare.

www.pe-protectionfilm.com