Prestandakrav och enkel konstruktion av pe skyddsfilm för spegel stål

- Jun 12, 2019-

Fördelen med pe-skyddande film för spegelstål är att den skyddade produkten inte förorenas, korroderas, repas och skyddas under produktion, bearbetning, transport, lagring och användning, vilket skyddar den ursprungliga släta och glänsande ytan och därigenom förbättrar produktkvaliteten och marknaden konkurrens. tvinga.

Prestandakrav för pe skyddande film för spegel stål

1. Skyddsfilmen är inert mot ytan av materialet som ska skyddas.

2. Skyddsfilmen har god vidhäftning mot materialet som ska skyddas. Under materialhantering och bearbetning kommer den skyddande filmen inte att stiga och falla av.

3, skyddsfilmen har bättre väderbeständighet och hållfasthetens stabilitet, efter några dagar eller en lång tid avskalningskraften är inte signifikant, lätt att ta bort, finns det ingen kvarvarande lim på den skyddade ytan när den tas bort, ingen bild.

4, låg kristallpunkt.

www.pe-protectionfilm.com