Försiktighetsåtgärder för användning av PE-glasfilmprodukter

- Aug 17, 2020-

1. Vid lagring av PE-glasfilm rekommenderas att undvika direkt solljus och hålla den ordentligt under normal temperatur och lämpliga fuktighetsförhållanden.

2. För att uppnå god prestanda rekommenderas det att förvara i en miljö på 23 ± 5 grader och använda produkten inom 12 månader efter produktion.

3. Om produktens limyta är skadad kan det finnas problem med kvarvarande lim. Den skyddande filmprodukten med skär kan lämna klippta märken på klistermärkets motsvarande läge när det används;

4. Innan PE-glasfilmen används är det nödvändigt att rensa upp föroreningar som olja, fukt och damm på föremålets yta.https://www.pe-protectionfilm.com/