Produktionsprocess och lagringskrav för klar plastfilm

- Apr 09, 2019-

Den klara plastfilmen har fördelarna med fuktmotstånd och låg fuktgenomsläpplighet och är mycket populär bland användarna. Att känna till sin produktionsprocess kan hjälpa oss att producera bättre kvalitetsfilmer. Vid framställning av klar plastfilm tillsätts torra polyetenpartiklar först till den undre behållaren, och själva partiklarnas vikt kommer in i skruven från behållaren. När pelleten är i kontakt med trådens spiralformade kant, vetter den roterande fasan mot plasten. Det avfasade ansikts vertikala tryck pressar plastpartiklarna framåt.

Vid övergångsprocessen smälter smältningens yttre uppvärmning på grund av friktionen mellan plasten och skruven, plasten och cylindern och kollisionen mellan partiklarna. Dessutom passerar den smälta plasten genom filterhuvudet för att avlägsna föroreningar från formen. Huvuddysans utgångar, och efter uppblåsning och kylning av vindringen, pressas plattan av sillbenet och den färdiga filmen rullas upp i en cylinder genom dragrullen och plastfilmtillverkarens klara plastfilm är klar .

Den klara plastfilmen har god kemisk stabilitet och är i allmänhet resistent mot korrosion av syror, alkalier, salter och vattenhaltiga lösningar och har vissa mekaniska egenskaper, vattenmotstånd och gaspermeabilitet. Produkten bör dock lagras i ett rent, torrt och kallt lager, och det är strängt förbjudet att exponera för solen. staplar noggrant för att förhindra att filmrullen deformeras.

www.pe-protectionfilm.com