Framsteg i utvecklingen av PE skyddsfilm

- Sep 07, 2018-

Samhället utvecklas, människor utvecklas, människors kvalitetskrav för livet ständigt förbättras, och olika nya saker uppträder ständigt. Det är detta till synes vanligt men det ger stor bekvämlighet till vårt liv.

Tidigare har problem uppstått vid förpackning och transport av vissa produkter. Tidigare har många av våra produkter ofta haft problem under transporten. Det vanligaste problemet var slitage, vilket medför stora ekonomiska förluster. Eftersom vissa saker är slitna, är de i grunden värdelösa.

I traditionell förpackning är mängden som används i vår mat- och medicinsk industri mycket stor. Tidigare användning av förpackningar är mycket miljöskadlig.