Skyddshandskar för ullmattor och produktkvalitet

- Feb 22, 2019-

Ullmattan skyddsfilm spelar en viktig roll i viktiga projekt på olika områden som vägar, järnvägar, vattenskydd, miljöskydd, konstruktion, trädgårdar, flygplatser, hamnar, reservoarer, konstgjorda sjöar och deponier. Samtidigt har det blivit mycket erkänt av kunder i hemlandet och utomlands i mer än tio länder och regioner som Australien, Sverige, Japan, Indonesien och Sydkorea.

Ullmattan skyddsfilm kan skydda originalytan från att vara förorenad, korroderad och repad under transport, bearbetning, lagring och användning, vilket förbättrar produktens kvalitet. Företaget har ett nationellt avancerat professionellt konstruktionsteam, utrustat med ett antal svetsutrustning i världen, som ligger till grund för konstruktionstekniken, för att möta byggbehoven hos ett projekt.

Ullmattan skyddsfilmen är giftfri och icke-strålande. Ytan på kvartsstenens skyddsfilm är jämn och slät utan repor. Den täta och icke-porösa materialstrukturen gör att bakterierna inte har någonstans att gömma sig, kan vara i direkt kontakt med mat och är säkra och giftfria.