Krav innan skyddsfilm används

- Nov 02, 2020-

1. Kontrollera objektets renhet när du använder skyddsfilmen. Många tror att det bara räcker att klistra fast skyddsfilmen. Det är också en bildaspekt, så det kontrolleras inte om objektet är rent eller inte rengjort. .

Faktum är att detta inte påverkar skyddsfilmen, men det kommer att ha några oönskade effekter förr eller senare om den inte är ren. Till exempel är skyddsfilmen inte helt stängd, eller vissa föremål är lättfördärvliga och skadar föremålen.

2. Luftfuktighetskontroll Luftfuktighet är ett stort problem. Skyddsfilmen ventileras inte. Om objektet fortfarande är vått kommer det inte att vara bra inuti. Det är svårt för skyddsfilmen att sprida vattnet inuti. Eller omvärlden är överhettad och föremålen inuti kommer att vara" ångad."

3. Var uppmärksam på att kontrollera skyddsfilmens kvalitet. Https://www.pe-protectionfilm.com/