Krav för användning av PE-skyddsfilm

- Jan 06, 2020-

1. Lämplig viskositet: lätt att fästa och riva;

2. Stabil skalkraft: liten förändring över tiden, det vill säga ju mindre ökningen av skalkraften är, desto bättre;

3. God väderbeständighet: användningsperioden är upp till ett halvt år till ett år under exponeringsförhållanden för solljus;

4. Lång lagringsperiod: lagras i lagret i mer än ett år utan kvalitetsförändring.

5. Icke-föroreningar och icke-korrosion: limet är inert och kommer inte att reagera kemiskt med det vidhäftade materialets yta;

6, utmärkta mekaniska egenskaper: draghållfasthet, elastisk modul, töjning, etc. som uppfyller användarnas krav. https://www.pe-protectionfilm.com/