Urvalsprincip för skyddande plastfilm för metall och färg på skyddande film

- Jun 10, 2019-

Den skyddande plastfilmen för metall ger material och lösningar för den lättlösa skyddsfilmen för speciella tillämpningar vid bearbetning av stålnät, aluminiumsnät och högtalarnät. Färgen på skyddsfilmen kan väljas efter kundens behov, t.ex. färglös transparent, blå, vit och andra färger. Den skyddande filmens vidhäftning och andra speciella krav kan framställas och bearbetas enligt dina tekniska experters krav.

Urvalsprincip för skyddande plastfilm för metall

1. Olika ytor på skyddsfilmen kräver olika viskositeter.

2. Material av olika liknande skyddande filmytor kan också kräva olika viskositeter.

3. Efterföljande bearbetningssteg är nyckeln för bestämning av viskositeten. Den efterföljande behandlingen av skyddsfilmen har i allmänhet böjning, stansning, skärning, borrning, termoformning och liknande.

4. Rimlig kombination av skyddsfilmtjocklek och viskositet.

5. Draghållfastheten och förlängningen av skyddsfilmen för att säkerställa att flexibiliteten och hållfastheten hos skyddsfilmen kan uppfylla kraven.

6, principen om skyddande filmval: adekvat testning.

www.pe-protectionfilm.com