Urvalskrav för skyddsfilm

- Sep 16, 2020-

1. Olika ytor kräver olika klibbighet;

2. Olika material på samma liknande yta kan också kräva olika viskositeter;

3. De efterföljande bearbetningsstegen är nyckeln till att bestämma viskositeten. Uppföljning bearbetning omfattar i allmänhet bockning, stämpling, skärning, borrning, termoformning, etc.;

4. Rimlig kombination av tjocklek och viskositet;

5. Den draghållfasthet och töjning av skyddsfilmen för att säkerställa att skyddsfilmens flexibilitet och hållfasthet kan uppfylla kraven;

6. Principen om val av skyddsfilm: fullständigt test.https://www.pe-protectionfilm.com/