Ytans egenskaper av klar plast film

- Nov 10, 2018-

Klar plastfilm produkter kräver ett vackert utseende som passar olika förpackningskrav. Under normala omständigheter, ytan av klar plast film produkter bör vara släta och jämna ut, inga rynkor eller bara en liten mängd aktiva veck, inga uppenbara oegentligheter, svarta fläckar, föroreningar, crystal points och stela fläckar, inga ränder, ställen, revben, etc. Nackdelar, inga bubblor, hål och sprickor, aluminiserat lagret av aluminiserat filmen bör vara enhetlig och inga uppenbara ljusa remsor, yin och yang ytor tillåts.

 

Dessutom bör ytan av filmen produkten hålls rena och fria från damm och andra föroreningar. För det andra, bredd, tjocklek och avvikelsen av klar plast filmen bör uppfylla kraven, och tjockleken bör vara enhetlig tjocklek avvikelsen i horisontell och vertikal riktning är liten och avvikelse fördelningen är relativt enhetlig.

 

Utöver detta ägnas särskild uppmärksamhet till öppenheten och glans av sådan filmprodukter. I själva verket klar plast filmer, ljusgenomsläppligheten krävs att vara högre, i allmänhet mer än 92%. Plastfilmer bör också ha bra glans så att de utskrivna och sammansatta produkterna är ljusa och vackra.http://www.pe-protectionfilm.com/