Den största fördelen med PE skyddsfilm

- Jan 30, 2019-

PE-underhållsfilm kan skydda produkterna som ska bevaras från föroreningar, korrosion, repor och upprätthålla det ursprungliga ljusa och glänsande utseendet under produktion, transport, lagring och användning, och sedan förbättra produkternas kvalitet och konkurrenskraft.

PE-underhållsfilmen är den mest använda polymera organiska föreningen, och är det mest använda polymermaterialet i världen idag. PE underhållsfilm är tillverkad av speciell polyetenfilm (PE), som är uppdelad i underhållsfilm med hög densitet, polyeten med låg densitet och lågdensitetspolyeten enligt olika densitet.