Inverkan av flamskyddsmattor, skyddande filmråvaror och deras lagring

- Sep 20, 2018-

Även om samma typ av flamskyddsmedel som är skyddad mot vätska, om dess molekylvikt eller molekylvikt är annorlunda bildas skyddsfilmens behandlingsfunktion och den mekaniska funktionen efter filmen och de fysikaliska och kemiska funktionerna hos flamskyddsmediet kommer att vara annorlunda. Var därför uppmärksam på graden och graden av polymeren när du väljer råmaterialet i flamskyddsmattens skyddsfilm.

Det finns också lagring och underhåll av flamskyddsmedelsskyddande film. Produkten ska lagras i lageret för att förhindra solljus och regn. Det är förbjudet att röra med det organiska lösningsmedlet av syrabasolja, håll det rent och torrt, och rumstemperaturen är mellan -15 ° C ~ 40 ° C. . Den flamskyddande mattan skyddsfilmen ska placeras i en rulle, inte vikas och ska vändas en gång varje kvartal när lagringstiden är för lång.

Typen och standarden för flamskyddsmattan skyddsfilmen bör väljas rimligt enligt applikationsbehoven och specifika förhållanden. Flamskyddsmedelsskyddande film av olika slag, olika standardmodeller, styrkor och tygskikt bör inte användas tillsammans. Renlighet är det grundläggande villkoret för den enastående funktionen av den flamskyddande mattan skyddsfilmen, så var uppmärksam på rengöringen av den skyddande filmen.http: //www.pe-protectionfilm.com/