Den främsta orsaken till förekomsten av kristallpunkter av skyddsfilmen

- Sep 25, 2020-

1. Rensenligheten av råvarorna är inte upp till standard, inklusive renlighet av råvarorna själva och dammföroreningen av miljön; därför vara uppmärksam på produktionsprocessen av skyddsfilmen.

2. När det gäller val av råmaterial, när det inte finns något lämpligt val eller det finns en stor skillnad i integrationen av flera råvaror, och kompatibiliteten av råvarorna är inte bra, är kristallpunkter lätta att visas; därför är urvalet av råvaror mycket viktigt.

3. När det gäller de bearbetningsförhållanden som skyddsfilm, felaktig bearbetningstemperatur kommer att resultera i dålig plasticization eller över-plasticization av råvarorna, vilket kommer att orsaka kristall fläckar.

4. Det finns ett problem med utrustningens bearbetningskapacitet, och pipskruven och filtret av utrustningen har också ett mycket viktigt inflytande på genereringen av kristallpunkter.https://www.pe-protectionfilm.com/