Nödvändigheten av ytskydd av aluminiumprofiler och dess egna egenskaper

- Dec 06, 2018-

Ytskyddet av aluminiumprofilen är vanligtvis tillverkad av en polyolefinplastfilm som ett basmaterial och en akrylatpolymer som ett matrisharts av ett tryckkänsligt bindemedel som behandlas av en beläggningsmaskin. Det är ett filmliknande material med ytskydd och är en av de viktigaste produkterna i tryckkänsliga lim. En tillfällig skyddsåtgärd som vidtas för att förhindra ytskrapningar under lagring, distribution eller bearbetning av substrat.

Ytskydd för aluminiumprofiler används ofta i ytskyddet av aluminiumplattor, aluminiumplastkompositpaneler, spegelplattor, färgplattor, plexiglasplattor, dekorativa paneler och aluminiumprofiler, profiler av stålprofil, rostfria stålspolar, marmormaterial och bildskärmar. Aluminiumsytan har mjuka ytskyddsegenskaper, bra vidhäftning, lätt vidhäftning och lätt avskalning. Det tryckkänsliga limet har god stabilitet och har ingen negativ effekt på ytan på produkten som ska fästas.

Ytskydd av aluminiumprofiler är uppdelat i två delar: film och kolloid. Filmen tillverkas generellt av lågdensitetspolyeten och polyvinylklorid. Den kan erhållas genom strängsprutning, formsprutning och blåsgjutning. Nyckeln till ytskyddet av aluminiumprofiler bestäms av kolloidernas egenskaper. Lösningsmedelsbaserade polyakrylatbindemedel och vattenlösliga polyakrylatbindemedel används vanligen och de har olika egenskaper.