Stegen och färdigheterna i glasskyddsfilmen

- Jul 06, 2020-

Montera steg av glasskyddsfilm

Innan filmen appliceras måste vi rengöra glaset. Det får inte finnas någon sand eller spån på ytan, annars kommer det att påverka effekten av filmen och skär sedan filmen beroende på glasets storlek. När glasets rengöringsnät är klar måste det sprayas på det. Ett lager vatten, den skyddande filmen som ska fästas bör också sprayas med vatten så att de två kan separeras, och använd sedan en filmskrapa för att skrapa bort vattnet på glaset för att klippa bort överskottsfilmen på hörnen.

Filmtekniker av glasskyddsfilm

Vid trimning av glasskyddsfilmen bör det noteras att filmen ska vara större än glasets, vilket är bekvämt för framtida reparationer. I själva verket är sådana filmer vanligtvis två skikt, ett skikt är färgat och det andra skiktet är genomskinligt När skyddsfilmen är fäst vid glaset, för att undvika att luftbubblor inträffar vid denna tidpunkt, är det nödvändigt att skrapa vattnet inne i fyra riktningar.https://www.pe-protectionfilm.com/