Användningen och funktionerna för PE-skyddsfilm

- Apr 04, 2018-

PE skyddsfilm skyddar ytan i hantering, installation och transport. I viss utsträckning kommer det att vara med lämpligt lim och hålla på ytan väl utan någon bubbla.

PE skyddsfilm kan användas i olika klimat med stabil limhalt. Under lång tid är filmen också lätt att avskalas utan några rester. Det kommer inte att skada materialet.

Användningen av PE skyddsfilm

1.     Lämplig vidhäftningsstyrka, lätt att hålla fast och klä av sig lätt.

2.     Klisterhållfastheten är stabil. Förändringen är liten inom 45 dagar före avskalning.

3.     Förvaringslängden är lång. Det kommer vara bra att lagra filmen på lageret utan solsken inom ett år.

4.     Ingen förorening, ingen korrosion. Det kommer inte att ha några rester på den skyddade ytan.

5.     Utmärkt draghållfasthet. Filmen har stark draghållfasthet och stabil förlängning.

http://www.pe-protectionfilm.com/