Användning av ytskyddsband och dess råmaterial

- Apr 11, 2019-

Ytskyddsspole avser en filmtejp som används för att skydda känsliga ytor av olika artiklar från repor, damm eller annan skada. Ytskyddsbanden kan användas på nya målade metallytor, nav, ytterplastdelar, inredningsytor. Tillfälligt skydd etc. för att skydda ytan på alla delar av bilen ren, kan också användas för tillfälligt eller permanent skydd av ytan på de olika delarna av flygplanet, fartygen, järnvägslokomotivet och exteriörer.

Ytskyddsspolen är i allmänhet en skyddsfilm av polyakrylatyp, som är ett separationsskikt, ett tryckskikt, en film och ett adhesivt skikt i ordning från topp till botten. Filmen tillverkas vanligen av polyeten med låg densitet (PE) och polyvinylklorid (PVC). Den kan erhållas genom strängsprutning, formsprutning och spränggjutning.

Eftersom polyeten är billigare och miljövänligare är 90% av filmen tillverkad av polyeten. Huvudprocessen är blåsformning. Det finns många typer av polyeten, och smältpunkten och densiteten är olika. Nyckeln till kvaliteten på ytskyddsbandet bestäms av gelens egenskaper. Det finns två typer av tryckkänsliga lim för ytskyddstejpen: lösningsmedelsbaserat polyakrylatlim och vattenlösligt polyakrylatlim, som har olika egenskaper.

www.pe-protectionfilm.com