Den använda riktlinjen för användning av skyddande film för PVC-profil

- Feb 07, 2018-

Skyddande film för PVC-profil är en svartvitt polyetenfilm med tryckkänslig limbeläggning på ena sidan avsedd för användning på PVC-profil .   Denna produkt bör endast användas för att skydda ytan från skador i samband med ombyggnad, målning, rörelse eller dekoration. Testa alltid skyddsfilm på en liten del av PVC-profilen. Testningen ska vara minst 48 timmar för att säkerställa kompatibilitet med en speciell PVC-profil och för att säkerställa att det inte finns någon adhesiv överföring eller skada på PVC-profilen. För att säkerställa att PVC-profilen är ordentligt torr.

Lämna inte denna produkt i stället för mer än 45 dagar , speciellt för extrema förhållanden vid hög temperatur, direkt solljus, tung trafik eller utomhusexponering .

·          Testa alltid skyddsfilmen på en liten del av PVC-profilen före allmän applicering.

·          För tillfällig, kortvarig användning, ta bort eller byt ut skyddsfilm efter 45 dagar.

·          Applicera endast på torr PVC-profil , använd inte under fuktiga förhållanden.

·          Denna produkt får inte lagras eller försökas användas under värmeförhållanden över 40 ° C eller kallförhållanden under 1 0 °.

·          Produkten bör ligga vid rumstemperatur 24 timmar före applicering.

·          För avlägsnande, försök hålla vinkeln runt 90 ° när du tar upp skyddsfilmen.

sticky protective film.jpg


www.pe-protectionfilm.com