Tre faktorer som påverkar spänningen hos PE-skyddande film

- May 08, 2020-

1. Icke-polär polymer, PE-skyddsfilm har liten ytfri energi och låg ytvåtspänning, vanligtvis cirka 30 dyn / cm. I teorin, om objektets ytspänning är mindre än 33 dyn / cm, kan vanliga bläck eller lim inte fästas ordentligt, så ytan måste behandlas;

2. Polyestrar (PET, PBT, PEN, PETG) är polära polymerer med en hög ytfri energi och en våt ytspänning på mer än 40 dyn / cm. För höghastighetsfärgtryck eller för att öka bindningskraften mellan vakuumaluminiumskiktet och ytan på BOPET-filmen krävs emellertid även ytbehandlingen av BOPET-filmen för att ytterligare öka ytans våta spänning;

3. 0010010 nbsp; Överföring av aluminiumiserat skikt kommer att ske under aluminering och överföring av ett limskikt kommer att ske under applicering av lim. Den viktigaste åtgärden för att förhindra korona på baksidan av filmen är att justera trycket på gummitryckvalsen framför koronabehandlingsrullen. Trycket på båda ändarna av tryckvalsen måste vara konsekvent och trycket bör vara lämpligt.

https://www.pe-protectionfilm.com