Behandling av vanliga problem med PE-skyddsfilm

- Jun 22, 2020-

1. Problemet med att PE-skyddsfilmen inte hålls fast

Möjligheten till detta problem är mycket hög. Det tryckkänsliga bindemedlet på PE-skyddsfilmen har otillräcklig viskositet, trycket uppfyller inte standarden och ytrens renhet är otillräcklig. EN

Enligt dessa omständigheter är den högre metoden att ersätta det tryckkänsliga bindemedlet eller filmtrycket för att undvika liknande problem.  

2. PE-skydd Generellt sett kommer filmen att visas endast när PE-skyddsfilmen är sträckt för mycket efter att ha stött på hög temperatur, som används i de två sista ändarna av problemet.  

Det kan ses att omgivningstemperaturen har ett stort inflytande på PE-skyddsfilmens bindningskvalitet.

3. Degumming av PE-skyddsfilm

Detta är ett mycket vanligt problem, det vill säga när skyddsfilmen slits av från profilens yta kommer skyddsfilmen att visa att limfilmen kvarstår på profilprodukten.https://www.pe-protectionfilm.com/