Vilka är fördelarna med skyddande film för golv

- Jan 24, 2020-

När vi konstruerar lägger vi en skyddande film på golvet. Denna skyddande film kan skydda vårt golvs estetik och liv.

1. Skyddsåtgärderna för husets ingång är mycket viktiga. Precis som när vi går in i de olika dekormaterialen under dekorationen och tar ut skräpet som genererats under dekorationen, måste vi passera genom entrédörren. Inträde och utgång kommer sannolikt att orsaka problem som förorening av väggarna runt våra ingångsdörrar eller färgförlust. Om vi klistrar in en skyddsfilm behöver vi inte oroa oss för det, och skyddsfilmen kan också skydda oss. Dörren till hemmet.

2. Vi kan konstatera att vissa bygggrupper inte har gjort några skyddsåtgärder efter att golvet har belagts. För golvet som just har belagts kan de gå slumpmässigt runt eller höja upp några bärande föremål, vilket kan göra att golvet ligger i nivå med andra golv. Det matchar inte eller kollapsar direkt, vilket kommer att påverka den övergripande estetiken för vårt golv och livslängden för vår framtida användning. https://www.pe-protectionfilm.com/