Vilka är de viktigaste effekterna av bilskyddsmattans film?

- Sep 28, 2020-

Skyddsfilmen har stabil viskositet, är lätt att riva och klibba, är lätt att använda, lämnar inte kvarvarande lim och skyddar mattans yta. Förhindra att ytan på produkten repas och smutsas under transport och installation. Skyddsfilmen är gjord av en polyetenfilm med en specifik formel som basmaterial, harts som huvudmaterial för det tryckkänsliga bindemedlet och ett specifikt hjälpmedel genom beläggning, skärning, förpackning och andra processer; skyddsfilmens flexibilitet är bra." vätning" den klistrade ytans hastighet är snabb; ökningstakten för skalstyrka efter klistra är låg; stabiliteten hos det tryckkänsliga limet är bra och kommer inte att ha några negativa effekter på den klistrade ytan. https://www.pe-protectionfilm.com/