Vilka är huvudpunkterna i val av skyddande film?

- Jan 27, 2020-

Urval av skyddsfilm:

1. Olika ytor kräver olika viskositeter.

2. Olika material med samma liknande yta kan också kräva olika viskositeter.

3. Rimlig kombination av tjocklek och viskositet.

4. De efterföljande behandlingsstegen är nyckeln till att bestämma viskositeten. Efterföljande bearbetning inkluderar i allmänhet böjning, stansning, skärning, borrning och termoformning.

5. Skyddsfilmens draghållfasthet och töjning för att säkerställa att skyddsfilmens flexibilitet och styrka kan uppfylla kraven.

6 är den ultimata principen för val av skyddande film fullständigt testad. https://www.pe-protectionfilm.com/