Vad ska man vara uppmärksam på när man använder skyddsfilm?

- May 20, 2020-

Vid användning av en skyddsfilm bör man se till att ytan är ren. Till exempel, när du använder filmen för att skydda den elektroniska skärmen, om ytan på filmen är färgad, bör den rengöras i tid, och det bör vara förbjudet att kontakta frätande reagens med filmen, vilket är lätt att orsaka en kemisk reaktion inträffar, vilket påverkar produktens livslängd. Dessutom är det nödvändigt att använda den i enlighet med produktens driftsteg när du klistrar in filmen. Det är också mycket viktigt att undvika generering av luftbubblor under filmens klibbning.

Många människor ignorerar vanligtvis temperaturpåverkan på filmen under användning av skyddsfilmen. När temperaturen i miljön är för låg påverkas filmen lätt av låg temperatur för att minska viskositeten, så användarna bör använda dessa filmer när de använder filmen Kunskap förstås. När du sätter på filmen måste du välja en lämplig film som ska bifogas, och du måste ha en fullständig förståelse för filmens material och egenskaper.

Vid användning av skyddsfilmen är det nödvändigt att undvika damm på filmytan, och också undvika direkt kontakt med filmytan, eftersom dessa lätt kommer att påverka filmens renhet och viskositet, och bubblor kan lätt uppstå när operationen är inte försiktig. Därför bör dessa applikationsmetoder uppmärksammas.

https://www.pe-protectionfilm.com