Vad ska jag göra om den transparenta skyddsfilmen lyfts upp när den används?

- Oct 23, 2020-

Den genomskinliga skyddsfilmen fungerar bra i mitten efter att ha använts under en tidsperiod, men de två ändarna är bevingade. Den främsta anledningen till detta fenomen är att skyddsfilmen sträcker sig i stor utsträckning under klistringsprocessen med den skyddade profilen. I hög temperatur miljö uppstår onödig krympning. Detta problem förekommer oftast i södra kunders produkter. Därför bör den transparenta skyddsfilmen vara uppmärksam på miljöpåverkans temperaturpåverkan på användningen av produkten under produktionsprocessen. Nödvändig ytsträckning. Https://www.pe-protectionfilm.com/