När man använder filmen kommer folk att upptäcka att produkten

- May 22, 2020-

När man använder filmen kommer människor att upptäcka att produkten kommer att ge en viss viskositet när den kommer i kontakt med artikelns yta, och dessa beror på att den speciella beläggningen läggs till filmens inre skikt, så att den kommer att hålla sig vid ytan när kontakta föremålet Om beläggningen inte är tillräckligt enhetlig kommer filmens skyddande prestanda att reduceras, så användarna måste vara uppmärksamma på produktens kvalitet när de använder filmen.

I processen att köpa Wanhao-skyddsfilm är det nödvändigt att uppmärksamma på om beläggningen av filmen är enhetlig och om filmens tjocklek är rimlig, eftersom det finns många filmer som är tjocka, men de kanske inte uppfyller den faktiska användningskrav. Då kan det vara lätt att falla av, vilket inte bara inte kan uppnå den skyddande effekten utan också leder till onödigt avfall.

Dessutom är den skyddande filmen också mottaglig för temperaturpåverkan. Om inomhustemperaturen är relativt låg kommer filmens viskositet att ändras i enlighet med detta, så att filmen också är lättare att ta bort från objektets yta. När du fäster filmen på föremålet bör man också vara försiktig så att luftbubblor inte undviks. Filmen ska läggas platt på ytan och pressas platt för hand för att förlänga filmtidens användningstid.

https://www.pe-protectionfilm.com